Vi generer besøksstatistikk for de kundene som har og bruker webhotell hos oss. I mai i år ble den uttilgjengelig. Mange lurer kanskje på hvorfor.

Det korte svaret er diskhavari. En disk tok kvelden, og mens vi holdt på å gjenopprette denne disken feilet en annen. Normalt skal da systemene bare slå seg av, men det skjedde ikke i dette tilfellet. Data fra den feilede og nå korrupte disken ble så automatisk brukt til å gjenoppbygge med, og dermed gikk også historisk aggregert besøksstatistikk tapt.

Vi har i lengre tid planlagt å bytte ut det systemet vi har hatt med et nytt. Det gamle har vært laget av oss og har tatt veldig mye tid å vedlikeholde, mens vi har planlagt å bytte til et basert på Advanced Web Statistics (awstats). Dette diskhavariet framskyndet dette arbeidet veldig, så i det oppdatert webmail var satt i drift flyttet vi fokuset over på å få besøksstatistikken på plass. Innloggingen på den nye løsningen er som før det samme brukernavnet og passordet som blir brukt på SFTP/FTP/SSH for gjeldende webhotell.

I dette arbeidet kom det også opp noen spørsmål om GDPR. Vi har i den sammenheng vurdert det slik at vi trenger å anonymisere data som GDPR omtaler som personinformasjon. Dere vil da se at IP adresser vil vises som 194.63.248.xxx eller 2a01:5b40:0:xxxx, og flere IP-adresser vil da kunne se lik ut i listene. For brukeragenter (User-Agent) som listes opp i enkelte rapporter vil bare vise de første 40 tegnene.

En annen diskusjon som vi ikke har landet helt enda er tilgang til å laste ned rå logger. Dette har vært mulig tidligere, men det reiser også noen utfordringer med GDPR. Vi kommer tilbake til det ved en senere anledning.

Vi hadde håpet på at overgangen til nytt system skulle være smidigere, og med mulighet til å gå tilbake å se tidligere data. Men det klarte vi dessverre ikke. Vi beklager dette på det sterkeste.

Vår nye løsning vil være lettere å vedlikeholde og ikke minst ta sikkerhetskopier av. Vi holder fortsatt på å utvikle løsningen, vi har vurdert det til at det er bedre at dere får tilgang til en tidlig utgave nå enn at dere må vente på et helt ferdig system. Vi setter pris på tilbakemelding på funksjonalitet dere ønsker eller ting som ser rart ut.