Frequently asked questions

Back
Keyword:  

Hvordan oppdatere nettadressen i Wordpress databasen?

  Hvordan oppdatere nettadressen til Wordpress siden din, eller andre ord/verdier i databasen.


  Merk! Dette er et eksempel for en måte å gjøre en slik oppdatering på med en plugin i Wordpress kartoteket. Dette er et mektig verktøy og feil bruk eller feil oppdateringer kan gjøre siden din utilgjengelig. Vi anbefaler alltid å ta en backup av database før du gjør endringer som dette. Les her for hvordan du kan laste ned backup av din database: Database Backup

  Instruksjonene under tar for seg oppdatering av nettadresse, men all tekst kan i praksis søkes etter og erstattes. Det er også tatt høyde for at det kun er tabeller tilhørende en Wordpress installasjon i databasen.

  Vi har ikke support på bruken av denne pluginen eller andre plugins/programvare du installerer på ditt webhotell hos oss.


 1. Installer og aktiver pluginen Better Search Replace

 2. Du finner nå Better Search Replace under Verktøy.

 3. Søk etter gammel nettadresse, i dette tilfellet mittnavn.no og erstatt med mitt-ny-navn.no

  Under Select tables klikk på den øverste tabellen. Scroll ned til bunn av tabellen, hold inne knappen Shift på tastaturet og klikk på den nederste tabellen

  Da skal alle tabellene i installasjonen være merket

 4. Se til at Replace GUIDs og Run As dry run er markert. Klikk deretter på Run Search/Replace.

 5. Da vil den gjøre et søk og vise et resultat på hvor mange endringer som kan bli utført.

  Om tallet er 0 er det en feil i feltet Search for. Antall cells som ble funnet kan være både 100 og 1000 talls, avhengig av antall poster opprettet.

 6. Scroll ned og fjern avhukningen for Run as dry run. Klikk deretter på Run Search/Replace

 7. Når pluginen er ferdig benyttet er det viktig at den blir deaktivert og slettet. Den har kun et formål og skal ikke ligge installert når den ikke brukes.

© 2024 Domeneshop AS · About us · Terms · Privacy policy