Frequently asked questions

Back
Keyword:  

Hvordan leser jeg epost med Thunderbird på Mac?

Seneste versjon av Mozilla Thunderbird kan lastes ned herfra. Velg språket du ønsker (denne instruksen tar utgangspunkt i norsk språk), last ned og start programmet.

For å legge til en ny konto, velg FilNyEksisterende epost-konto


Automatisk oppsett

 1. Tast inn ditt navn (det som skal stå i Fra-feltet i utgående epost), din epost-adresse og passordet for din epost-konto/bruker.

 2. Trykk Fortsett, og Thunderbird vil forhåpentligvis rapportere at innstillingene ble funnet hos epost-tilbyderen.

 3. Trykk på Ferdig for å fullføre oppsettet.

Epost-kontoen din skal nå være klar til bruk!


Manuelt oppsett

I enkelte tilfeller fungerer ikke det automatisk oppsettet. Da kan det være nødvendig å legge inn innstillingene manuelt.

 1. Når du har fylt inn navn, epost-adresse og passord som i punkt 1 over, trykk på knappen Manuelle innstillinger og fyll inn informasjonen som følger:

  Innkommende:

  • Type: IMAP
  • Servernavn: imap.domeneshop.no
  • Port: 993
  • SSL: SSL/TLS
  • Autentisering: Vanlig passord

  Utgående

  • Servernavn: smtp.domeneshop.no
  • Port: 587
  • SSL: STARTTLS
  • Autentisering Vanlig passord
 2. Trykk på Ferdig for å fullføre oppsettet.

Epost-kontoen din skal nå være klar til bruk!

See also:

© 2024 Domeneshop AS · About us · Terms · Privacy policy